dhanakosa

IMG_4562 colour logo without web address

White Tara

£25.00

A 5 inch resin white coloured White Tara.